Έλεγχος ποιότητας

quality-control

Έλεγχος ποιότητας


Η ομάδα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου, πραγματοποιώντας επιτόπιες δοκιμές διασφαλίζει ότι τα προϊόντα σας θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ποιότητας και στους χρόνους παράδοσης. Προσθέτουμε αξία στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που πραγματοποιούμε χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα λογισμικά για ακριβή και εγγυημένα αποτελέσματα.

Κάθε έλεγχος προσαρμόζεται συνδυάζοντας τις βασικές μας λίστες με τα απαραίτητα κριτήρια ελέγχου επιθεώρησης ενδυμάτων, με τις μοναδικές προδιαγραφές του προϊόντος σας.
Επαληθεύουμε την ποιότητα της μαζικής παραγωγής με βάση τα Αποδεκτά Όρια Ποιότητας (AQL), εντοπίζοντας και ταξινομώντας τα ελαττώματα για να σας προσφέρουμε μια σφαιρική εικόνα για την ποιότητα του προϊόντος σας.

Οι επιθεωρήσεις ξεκινούν πριν από το στάδιο της παραγωγής όπου ελέγχεται η ποσότητα και η ποιότητα των πρώτων υλών και εξαρτημάτων. Ενώ η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη, διεξάγεται έλεγχος για να επιβεβαιωθεί ότι η ποιότητα διατηρείται σε όλη τη διαδικασία παραγωγής. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται ακόμη και στο στάδιο πριν από την αποστολή, όπου βεβαιωνόμαστε ότι όλα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος και το τελικό δείγμα που λάβατε, πριν από την αποστολή.